ERIKOISOSAAMISTAMME

Linjasaneeraukset

Linjasaneeraus, eli kansankielellä putkiremontti, on usein kiinteistön elinkaaren aikana yksi suurimmista saneerauksista, minkä takia on tärkeää toteuttaa se huolellisesti sekä suunnitella sekä valmistella se vielä sitäkin huolellisemmin. Linjasaneeraus voidaan toteuttaa erilaisin menetelmin, joista tunnetuimmat on ns. ”perinteinen linjasaneeraus”, sekä hybridiratkaisut, joissa hyödynnetään kullekin osa-alueella parhaiten soveltuvaa tekniikkaa.

Perinteisessä linjasaneerauksessa vanhat vesi- ja viemäriputket korvataan uusilla putkilla, ja ne sijoitetaan lähtökohtaisesti vanhalle paikalle. Lisäksi perinteisen putkiremontin yhteydessä kylpyhuoneiden vedeneristeet, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan.

Hybridiratkaisuissa esim. osa viemäreistä saneerataan sukittamalla, vesijohtoja uusitaan hormielementein uuteen paikkaan ja aiemmin saneerattuja märkätiloja voidaan pyrkiä säilyttämään.

Aarnolla on kokemusta linjasaneerauksista kahdenkymmen vuoden ajalta. Tarjoamme putkiremonttihankkeisiin palveluita, joista löydä lisätietoa tästä.

Katso tästä esimerkkejä

Julkisivusaneeraukset

Julkisivusaneeraus eli julkisivuremontti on rakennuksen näkyvimmän osan eli ulkoseinien uloimpien osien korjaamista tai uusimista. Julkisivusaneerauksen yhteydessä voidaan uusia myös muita ulkoseinän rakenteita, kuten ikkunoita tai vesikatto. Vesikaton uusiminen yhdessä julkisivun kanssa laajentaa hankkeen kokonaisvaltaiseksi ulkovaipan saneeraukseksi.

Julkisivusaneeraus on usein linjasaneerauksen jälkeen kiinteistön suurin saneeraus. Linjasaneerauksen ollessa kustannuksiltaan suurin, on julkisivu se ulkoisesti kaikkein näkyvin kiinteistön osa. Näin ollen tippuvat rappaukset ja rapistuvat julkisivut alentavat kiinteistön arvo. Lisäksi vedon tunne ikkunoista ja vuotava katto vähentävät merkittävästi asuinmukavuutta ja lisäävät asumiskustannuksia energiahukan takia. Isännöintiliitto on teettänyt asiasta selvityksen, ja jokaiselta isännöitsijältä jää vähintään yksi katto- tai julkisivuremontti toteuttamatta vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että julkisivuun ja ulkovaippaan liittyvää saneerausta siirtäessä voi isot saneerauksen, kuten linjasaneeraukselle ja julkisivuremontille tulla tarve samaan aikaan.

Aarnolla on kokemusta niin normaaleista julkisivu- ja ulkovaipan saneerauksista, kuin vaativuusluokaltaan haasteellisemmista kohteista, jotka sisältävät myös parvekkeiden saneeraustöitä tai kokonaan uusien parvekkeiden rakentamista, ikkunoiden kunnostus- ja/tai uusimistöitä sekä vesikaton täysmittaista kunnostusta, kantavia kattorakenteita myöten.

Katso tästä esimerkkejä

Ullakkorakentaminen

Ullakkorakentamisella tarkoitetaan rakennuksen ylimpien kerrosten täydennysrakentamista, jossa ullakkotiloja muutetaan esim. asunnoiksi tai kokous- ja saunatiloiksi. Ullakkoasuntojen rakennusoikeuden myymisellä voidaan esimerkiksi kompensoida kustannuksia taloyhtiön muista peruskorjaushankkeista, kuten linjasaneerauksesta. Kokous- ja saunatilojen rakentamisella kylmiin ullakkotiloihin voidaan lisätä merkittävästi ullakkotilojen käyttöarvoa.

Tyypillisesti vanhaan rakennuskantaan Helsingin alueella ullakkotiloihin on sijoitettu kylmiä huoneistojen varastotiloja, jotka eivät välttämättä vastaa tämän päivän odotusarvoa varastotilasta. Näiden rakennusten kellaritiloissa sen sijaan on vajaakäytöllä olevia tiloja. Ullakkorakentamisessa ullakon varastotilat tyypillisesti siirretään saneerattuun kellaritilaan, joka vastaa varastojen nykyaikaisia vaatimuksia. Samalla ullakkotiloihin vapautuu arvokasta tilaa täydennysrakentamiselle.

Katso tästä esimerkkejä

Salaojaremontit

Salaojaremontilla tarkoitetaan perustusten ja perusmuurien kuivatusjärjestelmien uusimista. Salaojat ovat vesikaton rinnalla rakennuksen tärkeimpiä järjestelmiä ulkopuolelta tulevaa kosteutta vastaan. Kun salaoja ei toimi tai sitä ei ole, rakennuksen maanvastaiset perustusrakenteet ovat jatkuvasti märkiä, jonka kautta kosteus pääsee nousemaan talon muihin rakenteisiin. Alapohjarakenteiden vaurioiduttua korjaus tulee olemaan erittäin laaja sekä kallis.

Maanalaisia vedenpoistojärjestelmiä tukee myös oikea maa-aines salaojan täytöissä, sekä pintarakenteiden oikeaoppiset kaadot, pois rakennuksesta.

Aarnolla on kokemusta haastavista salaojakohteista, kuten rinnetonteista sekä louhintaa vaativista salaojaremonteista.

Katso tästä esimerkkejä

Pihakannen saneeraukset

Pihakannen saneerauksella tarkoitetaan esimerkiksi autohallin tai kellaritilojen yläpohjan vedeneristeiden uusimistyötä piha-alueilla. Tyypillisiä vaurioita pihakansille on vesivuodot ja päällysteiden vauriot, ja usein vedenpoistossa löytyy puutteita; kaivoja on liian vähän ja niiden sijainti on toimivan vedenpoiston kannalta huono, tai puuttelliset kallistukset aiheuttavat veden lammikoitumista.

Vesivuodot syntyvät yleisesti joko normaalista vanhenemisesta tai rakennusvirheestä. Vanhojen vedeneristeiden normaali käyttöikä on tyypillisesti noin 30 vuotta, uudemmilla vedeneristeillä käyttöikä voi olla vielä suurempi materiaalikehityksestä johtuen. Uudemmissa pihakansissa on käytetty nestemäisiä ruiskutettavia vesieristeitä.

Päälystevauriot, kuten kulumat, murtumat ja siirtymät, ovat seurausta liikennekuormituksesta. Jos Korjaussuunnittelun yhteydessä onkin tärkeä selvittää kiinteistön omistajan sekä käyttäjien kanssa pihakannen todellinen liikennekuormitus, jotta uudet pintarakenteet voidaan toteuttaa riittävän lujina.

Katso tästä esimerkkejä

Haluatko kuulla lisää? Soita Tapani Aholle 0400 783 327 tai laita sähköpostiviesti osoitteeseen tapani.aho@aarno.fi!