Projektipäällikkö

Projektipäällikkö johtaa peruskorjaushankkeen kulkua tilaajan asettamien tavoitteiden ja raamien puitteissa siten, että hankkeelle asetetut kustannukselliset, laadulliset sekä aikataululliset tavoitteet toteutuvat.

Projektipäällikkö vastaa mm.

  • hankesuunnittelun ohjaamisesta
  • suunnittelijoiden hankkimisesta
  • toteutussuunnittelun ohjaamisesta
  • urakkatarjouskilpailun järjestämisestä
  • urakkasopimuksen laatimisesta
  • valvonnan toteuttamisesta
  • urakan talouden seurannasta

Tarvitseeko juuri Teidän taloyhtiö projektipäällikköä peruskorjaushankkeeseen?

Ota meihin yhteyttä!